Få koll på sju decennier på bara några minuter – och återupplev nyhetsinslag från stunderna som förändrade världen. Här är några av de mest omtalade händelserna 1940–2010. Bara att scrolla och kolla!

Text: JOHAN FURUSJÖLöner, priser, konsumtion under 40-talet

• 1945 fanns runt 50 000 personbilar i Sverige.
• Ett halvt kilo kaffe kostade 2,25 kronor – 54 kronor i dagens penningvärde.
• En liter mjölk kostade 30 öre, 5,70 i dagens penningvärde.
• Konsumtionen av alkohol var 3,3 liter per invånare.
• Hälften av männen och knappt var tionde kvinna rökte varje dag.
• 1940 låg arbetarlönen för män på 12,27 kronor per dagsverke, för kvinnor 7,37 kronor. Minderåriga – under 18 år – tjänade 5,30 per dag.
• Privatanställda tjänstemän tjänade i snitt 4717 kronor om året, kvinnor bara 2438.


Löner, priser, konsumtion under 50-talet

• 1955 fanns knappt 640 000 registrerade personbilar i Sverige, 87 per 1 000 invånare.
• Ett halvt kilo kaffe kostade 1955 sju kronor, vilket motsvarar nära 80 kronor i dagens penningvärde.
• Mjölk var däremot förhållandevis billigt 1955. En liter mjölk kostade 50 öre, motsvarande drygt 6 kronor i dag.
• Konsumtionen ren alkohol var 4,1 per invånare 1955. Vi rökte motsvarande knappt 800 cigaretter per person.
• 1950 låg arbetarlönen för kvinnor på 1,92 kronor per timmer eller 392 kronor i månaden. Männen i arbetaryrken tjänade motsvarande 2,73 kronor per timmer eller 557 i månaden.
• Tjänstemän hade månadslön Kvinnorna tjänade i snitt 405 kronor, männen 784 kronor).
• Tio år senare, 1960, tjänade industriarbetarkvinnan 763 kronor i månaden, medan männen låg på 1 096 kronor. Tjänstemän tjänade 846 kronor (kvinnorna) respektive 1 646 kronor (männen).


Löner, priser, konsumtion under 60-talet

• 1967, när Sverige gick om till högertrafik, var antalet bilar nära två miljoner, eller en bil på fyra invånare
• 1965 infördes det studiemedelssystem. Systemet är till stora delar detsamma som i dag och gav större möjligheter för alla att studera.
• 1965 infördes mellanölet, som såldes i mataffärer. Alkoholkonsumtionen det här året motsvarade 5,7 liter alkohol per invånare (15 år och äldre).
• Samma år såldes 2,1 kg tobak, eller knappt 1 400 cigaretter, per invånare (15 år och äldre).
• Ett halvt kilo kaffe kostade 1965 6,15 kronor, vilket motsvarar 58 kronor i 2013 års penningvärde.
• En liter mjölk kostade 1965 en krona, vilket motsvarar drygt nio kronor i 2013 års penningvärde
• 1963 låg arbetarlönen för män i snitt på 7,91 kronor per timmen, medan arbetarkvinnor tjänade 5,71 i timmen.


Löner, priser, konsumtion under 70-talet

• Mat var relativt dyrt under mitten av 70-talet. Förutom mjölk och knäckebröd, som med dagens penningvärde kostar ungefär lika mycket som 1975, var våra vanligaste matvaror dyrare än vad de är i dag.
• Under 70-talet rökte en stor del av befolkningen. Omkring 1800 cigaretter per år och invånare över 15 år såldes år 1975.
• Alkoholkonsumtionen det här året motsvarade 7,6 liter alkohol per invånare (15 år och äldre).
• Föräldraförsäkringen infördes 1974 och innebar att föräldrar kunde vara lediga 180 dagar med ersättning upp till 90 procent av lönen. Männen tog samma år ut 0,5 procent av dagarna.
• Ett halvt kilo kaffe kostade 1975 15,40 kronor, vilket motsvarar 79,60 kronor i 2013 års penningvärde.
• En liter mjölk kostade 1975 1,30 vilket motsvarar 6,90 kronor i 2013 års penningvärde
• 1975 var månadslönen för tjänstemän 5662 kronor för män och 3780 kronor för kvinnor.

Löner, priser, konsumtion under 80-talet

• 1981 redovisades mobiltsamtal för första gången och under det året ringde vi sammanlagt 70 stycken. Fyra år senare var samtalen uppe i 38500.
• 1985 såldes omkring 1600 cigaretter och motsvarande 6,1 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre.
• Kött och ost var som dyrast under 1985, en färsk nötstek kostade 89.70 kronor per kilo, vilket motsvarar drygt 180 kronor kilot, i 2013 års penningvärde. Nästan dubbelt så dyrt som år 2005.
• Ett kilo kaffe kostade 1985 55,20 kronor, vilket motsvarar 112,70 kronor i 2013 års penningvärde.
• En liter mjölk kostade 1975 4,30 vilket motsvarar 8,70 kronor i 2013 års penningvärde
• Den genomsnittliga lönen för kvinnor i relation till männens är 72 procent inom industrin, år 1985.
• Män som arbetar inom industrin har i genomsnitt 12805 kronor i månadslön medan kvinnorna tjänar 8746 kronor i månaden.
• 1988 tog kvinnorna ut 90 procent av föräldraledigheten.


Löner, priser, konsumtion under 90-talet

• 1990 tjänade en industriarbetare omkring 12 500 kronor i månaden, medan tjänstemannen i samma industri tjänade omkring 5 000 kronor mer. Tio år senare tjänade arbetaren ungefär 18 000 kronor och tjänstemannen 27 000.
• Ett halvt kilo kaffe kostade 1995 36,50 kronor. En liter mjölk kostade samma år bara 4:80, ungefär 5,90 i dagens penningvärde.
• 1990 fanns omkring 3,6 registrerade personbilar i Sverige, tio år senare var de närmare fyra miljoner, ungefär 450 bilar på 1 000 personer.
• 1995 rökte 21 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i åldern 16 till 24 år.
• Samma år såldes motsvarande 6,2 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre. Systembolaget var lördagsstängt under i princip hela 1990-talet.